Äänestäjien liitto ry

Äänestäjien liitto ry
Äänestäjien liitto ryOver 6 years ago
Äänestäjien liitto ry perustettiin 4.3.2009. Liiton sääntöjen mukaan liiton tarkoituksena on edistää demokratian kehitystä ja yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta maailmanlaajuisesti. Liitto on poliittisista puolueista riippumaton.
Liiton tarkoituksena on edistää demokratian kehitystä ja yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta maailmanlaajuisesti. Liiton tehtävänä on edistää kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia yhteiskunnallisessa päätöksenteossa sekä vaikuttaa poliittisiin ja valtioillisiin asioihin liiton tarkoituksen ja tehtävän mukaisesti. Liitto on riippumaton poliittisista puolueista. Liitto toimii lisäksi jäsenyhdistystensä ja henkilöjäsentensä yhdyssiteenä. Liitto pyrkii myös edistämään alan yhteisöjen rekisteröitymistä sekä kokoamaan alan rekisteröidyt yhdistykset jäsenikseen. Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto - kerää ja välittää tietoa - kehittää ja ylläpitää tarkoitustaan tukevia verkkopalveluita - harjoittaa julkaisutoimintaa - harjoittaa tutkimustoimintaa - tekee aloitteita ja kannanottoja - ohjaa ja tukee jäsenyhdistystensä toimintaa - toimii muillakin vastaavilla tavoilla tarkoituksensa toteuttamiseksi Toimintansa tukemiseksi liitto voi ottaa vastaan lahjoituksia ja jälkisäädöksiä, ostaa, omistaa ja hallita kiinteää omaisuutta sekä asianomaisella luvalla järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia, ja harjoittaa kustannustoimintaa.
Säännöt.pdf

Yhteystiedot

Puheenjohtaja: Mikael Lönnroth, mikael@humeko.com, 045-120 0011

Add Comment

OR
Subject (optional):

Content: